Sunday, June 15, 2003

Continuation To Mithraism

Did You Know:
- the word "Metropolitan", means the city of Mitra or the city of the Sun and was known to mean the capital city!
- the name of the city Milan, Italy comes from the word Mehrayns or Mirans which were the centers of Mithraism in the ancient world.
-the names of the weeks in English have their roots in the Mithraism and the Persian language,
eg: * Mahshid (god of moon), Monday
* Bahramshid (day of TeeVis), Tuesday
* Titshid (the Vedin day), Wednesday
* Berjisshid (Tour day), Thursday
* Nahidshid (god of firtility), Friday
* Keyvanshid (day of Saturn), Saturday
* Mehrshid (day of Sun), Sunday

1 Comments:

Blogger sunflower said...

trình học tiếng Anh rất tuyệt vời, nó sẽ làm bạn cảm thấy vui khi học đó là Effortless English.
lớp học kế toán máy thực hành
trung tâm kế toán tại thái bình
trung tâm kế toán tại đà nẵng
Hôm nay Phượt S+ gợi ý các bạn 1 số điểm du lịch nổi bật để đi trong tháng 3 kèm lịch trình sơ lược để mọi người có thể chủ động đi nhé.

10:20 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home